no / eng
                                                     
Vindkraft er en av de mest miljøvennlige formene for
storskala kraftproduksjon vi har idag
Linker

 
Morselskapet Finnmark Kraft:
www.finnmarkkraft.no

Norwea, Norsk vindkraftforening
Bransjeorganisasjon for selskaper som har vindkraft i Norge som sin virksomhet.
www.norwea.no

Vindkraft
Kunnskapsbank om vindkraft opprettet av Norwea.
www.vindkraft.no

Norges vassdrags- og energidirektorat
Konsesjonsgivende myndighet for både vindkraft og vannkraft.
www.nve.no

Energi Norge
Organiserer bedrifter som hovedsakelig produserer, transporterer og omsetter energi.
www.energinorge.no

Fornybar
Kunnskapsbank forteller deg mer om fornybare energiformer som blant annet NVE og Enova står bak.
www.fornybar.no

 

Arctic Wind AS  - +47 950 75 568 - Postboks 70, N-9691 Havøysund - post@arcticwind.no // webdesign: www.bjorkmanns.no